Occurrence of decreased sensitivity of Sphaerotheca fuliginea to ditalimfos

Abstract

In proefvelden van een instituut voor gewasbescherming te Heraklion op Kreta, waar fungiciden op hun werking tegen komkommermeeldauw worden getoetst, bleek de werking van ditalimfos na toepassing in twee proeven reeds verminderd te zijn. Het optreden van resistentie werd bevestigd in proeven in een klimaatkamer. Voor drie isolaten uit de proefvelden was de ED50 van het middel ongeveer 19 maal zo hoog als die voor zes willekeurige isolaten uit praktijkpercelen. De detalimfos-resistente isolaten waren wel gevoelig voor fenarimol en pyrazophos. In proefvelden, die niet met het fungicide werden behandeld, bleken de resistente isolaten zich temidden van gevoelige isolaten te handhaven gedurende tenminste negen maanden.

DOI: 10.1007/BF01997968

1 Figure or Table

Cite this paper

@article{Malathrakis2005OccurrenceOD, title={Occurrence of decreased sensitivity of Sphaerotheca fuliginea to ditalimfos}, author={N. E. Malathrakis}, journal={Netherlands Journal of Plant Pathology}, year={2005}, volume={91}, pages={249-251} }