Obserwacja przestrzeni w nauce projektowania urbanistycznego

@inproceedings{Warsza2011ObserwacjaPW,
  title={Obserwacja przestrzeni w nauce projektowania urbanistycznego},
  author={Robert Warsza},
  year={2011}
}