• Published 1996

Obrady instytucji stowarzyszenia w pierwszym półroczu 1996

@inproceedings{Synowiec1996ObradyIS,
  title={Obrady instytucji stowarzyszenia w pierwszym p{\'o}łroczu 1996},
  author={Ewa Synowiec},
  year={1996}
}