• Corpus ID: 137656430

Obliczenia numeryczne zjawiska magnetokalorycznego dla związku Mn[0,98]Ti[0,02]As w oparciu o model Beana-Rodbella

@inproceedings{Chajec2011ObliczeniaNZ,
  title={Obliczenia numeryczne zjawiska magnetokalorycznego dla związku Mn[0,98]Ti[0,02]As w oparciu o model Beana-Rodbella},
  author={W. Chajec},
  year={2011}
}