OPRAVDANOST UGRADNJE SOLARNIH PANELA NA PORODIČNIM KUĆAMA U BiH

@inproceedings{trbac2016OPRAVDANOSTUS,
  title={OPRAVDANOST UGRADNJE SOLARNIH PANELA NA PORODI{\vC}NIM KU{\'C}AMA U BiH},
  author={Dragana D. {\vS}trbac and Svjetlana Vla{\vs}ki and Marinko Pe{\'c}anin},
  year={2016}
}