• Medicine
  • Published 2012

OBILJEŽJA ROTAVIRUSNIH BOLNIČKIH INFEKCIJA U DJEČJOJ BOLNICI

@inproceedings{Grli2012OBILJEJARB,
  title={OBILJEŽJA ROTAVIRUSNIH BOLNI{\vC}KIH INFEKCIJA U DJE{\vC}JOJ BOLNICI},
  author={Amarela Luki{\'c} Grli{\'c} and Iva Hojsak and Venera Zahariev and Lana Istanbuli and Jasna Grbavac},
  year={2012}
}