Corpus ID: 130801815

O stylu strukturalnym kompleksu dewońsko-karbońskiego Lubelszczyzny w oparciu o wyniki interpretacji danych sejsmicznych

@inproceedings{Krzywiec2003OSS,
  title={O stylu strukturalnym kompleksu dewońsko-karbońskiego Lubelszczyzny w oparciu o wyniki interpretacji danych sejsmicznych},
  author={P. Krzywiec and M. Narkiewicz},
  year={2003}
}
11 Citations
The Variscan fore land in Po land re vis ited : new data and new con cepts
...
1
2
...