O spominu in celovitosti duše

@inproceedings{Uri2018OSI,
  title={O spominu in celovitosti du{\vs}e},
  author={Marko Ur{\vs}i{\vc}},
  year={2018}
}