• Philosophy
  • Published 2013

O rodzajach pomocy na rzecz osób jąkających się w Wielkiej Brytanii: terapia i grupy wzajemnej pomocy (tłum. Mieczysław Chęciek)

@inproceedings{Rowley2013ORP,
  title={O rodzajach pomocy na rzecz os{\'o}b jąkających się w Wielkiej Brytanii: terapia i grupy wzajemnej pomocy (tłum. Mieczysław Chęciek)},
  author={Dave T. Rowley},
  year={2013}
}