O legado de Rousseau: relixión, Educación e vaivéns da Historia

@inproceedings{Rodrguez1994OLD,
  title={O legado de Rousseau: relixi{\'o}n, Educaci{\'o}n e vaiv{\'e}ns da Historia},
  author={Herminio Barreiro Rodr{\'i}guez},
  year={1994}
}

Similar Papers