Corpus ID: 190712493

O’r Gymru ‘Ddu’ i’r Ddalen ‘Wen’ : Darllen Amlddiwylliannedd ac Aralledd o’r Newydd yn Ffuglen Gyfoes De Cymru, er 1990

@inproceedings{Sheppard2015OrG,
  title={O’r Gymru ‘Ddu’ i’r Ddalen ‘Wen’ : Darllen Amlddiwylliannedd ac Aralledd o’r Newydd yn Ffuglen Gyfoes De Cymru, er 1990},
  author={L. Sheppard},
  year={2015}
}
  • L. Sheppard
  • Published 2015
  • Art
  • Mae’r traethawd hwn yn archwilio’r portread o amlddiwylliannedd yn ne Cymru a geir mewn ffuglen Gymraeg a Saesneg er 1990. Trwy ddefnyddio cysyniad theoretig yr ‘arall’ a damcaniaethau ol-drefedigaethol cysylltiedig, mae’r astudiaeth hon yn ceisio osgoi pegynu rhwng cymunedau Cymraeg a Saesneg eu hiaith Cymru, fel y mae astudiaethau eraill ar amlddiwylliannedd Cymreig wedi’i wneud. Eir ati, yn hytrach, i drafod sut y mae’n bosib i gymeriadau o unrhyw gefndir ethnig, hiliol, crefyddol neu… CONTINUE READING