Nyhetsblad För Sesam

  • Försvarssektorns Adaintressenters, Användargrupp För, +15 authors Ag Teknik Vakant

Abstract

• Identifiera möjliga bedrägliga samtal (Identify potential fraud calls) • Avsluta bedrägliga samtal (Terminate fraud calls) 

Topics

5 Figures and Tables

Slides referencing similar topics