Nutritional Impact on Cardiovascular Risk in Chronic Hemodialysed Patients-A Systematic Review

@inproceedings{BalcangiuStroescu2015NutritionalIO,
  title={Nutritional Impact on Cardiovascular Risk in Chronic Hemodialysed Patients-A Systematic Review},
  author={Andra E. Balcangiu-Stroescu and Ileana Peride and Ileana Adela Văcăroiu and Ionel Alexandru Checheri{\aa}{\~a} and Andrei Niculae},
  year={2015}
}
Impactul nutriåional pe risc cardiovascular la pacienåii hemodializaåi cronic o revizuire sistematicã Stadiile avansate de boalã cronicã de rinichi (BCR) æi hemodializa cronicã sunt douã entitãåi clinice care prezintã susceptibilitate crescutã pentru diveræi factori de risc cardiovaculari, implicit mortalitate ridicatã. Aceastã relaåie de cauzalitate este accentuatã de modificãrile bioumorale specifice progresiei afecåiunii renale, dar æi hemodializei per se. BCR poate favoriza malnutriåia, dar… CONTINUE READING