Nr. 20 Strafzaak De Hond

  • Strafzaak De Hond
  • Published 2011

Abstract

1.1. Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. G.G.J. Knoops, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. De Advocaat-Generaal Silvis heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.