Corpus ID: 179021957

Nowe możliwości pomiaru cylindrów i tłoków silników spalinowych.

@inproceedings{ebrowski2001NoweMP,
  title={Nowe możliwości pomiaru cylindr{\'o}w i tłok{\'o}w silnik{\'o}w spalinowych.},
  author={H. Żebrowski},
  year={2001}
}