Corpus ID: 86818138

Nowe dane o rozmieszczeniu chrz"szczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. CzŒúÊ I: Cisawki (Alleculinae) * New records of darkling beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) on Wielkopolsko-Kujawska Lowland. Part I: Comb-clawed beetles (Alleculinae)

@inproceedings{Bunalski2007NoweDO,
 title={Nowe dane o rozmieszczeniu chrz"szczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Cz{\OE}{\'u}{\^E} I: Cisawki (Alleculinae) * New records of darkling beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) on Wielkopolsko-Kujawska Lowland. Part I: Comb-clawed beetles (Alleculinae)},
 author={M. Bunalski and S. Konwerski},
 year={2007}
}
New data on the occurrence of 14 species of Alleculinae in the Wielkopolska- Kujawy Lowland is presented. Hymenophorus doublieri MULS. and Mycetochara humeralis (FABR.) are reported from the region for the first time. 
1 Citations
Selected insect groups of shrubbery complexes of "Biedrusko" Protected Lanscape. Part I: Aphids (Hemiptera: Aphidoidea)
TLDR
In the research carried out at „Biedrusko” Protected Landscape Area in the years 2003-2005 in shrubberies of Rhamno-Prunetea class 15 species of aphids were found in the shaking method on the bushes, while the richest finds were collected with the method of Moericke’s traps: 118 different aphid species. Expand

References

SHOWING 1-7 OF 7 REFERENCES
Etude de quelques espèces paléarctiques du genre Isomira Mulsant (Coleoptera, Alleculidae)
TLDR
Il s'ensuit l'etablissement de synonymies et l'identite d'une espece confondue avec Isomira murina (Linne) et de Mycetochara maura (Fabricius). Expand
Interesujące gatunki chrząszczy ( Coleoptera ) odło - wione w samołówki świetlne w Puszczy Noteckiej
 • Wiad . entomol
 • 2001
: Chrząszcze – Coleoptera , Rozmiazgowate – Pythidae , Omiękowate – Lagriidae , Cisawkowate – Alleculidae
 • Klucze Oznacz . Owad . Pol . , Warszawa , XIX
 • 1976
Materiały do fauny chrząszczy lądowych województwa poznańskiego
 • Prace Kom . Mat . - Przyr . PTPN , B
 • 1933
( red . ) : Naturgeschichte der Insecten Deutschlands . V , 2 . Erste Liferung . Berlin . 304 ss . SZULCZEWSKI J . W . 1922 : Chrząszcze Wielkopolski
 • Prace Kom . Mat . - Przyr . PTPN , B
, KONWERSKI Sz . 2001 : Znaczenie parków śródmiejskich w zachowaniu róż - norodności gatunkowej chrząszczy ( Coleoptera ) na przykładzie parku „ Cytadela ” w Po - znaniu
 • , SKIBIŃ - SKA E . ( red . ) : Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków