Noves dades per a la flora aŀlòctona de Catalunya i del País Valencià

@inproceedings{GmezBellver2019NovesDP,
  title={Noves dades per a la flora aŀl{\`o}ctona de Catalunya i del Pa{\'i}s Valenci{\`a}},
  author={Carlos G{\'o}mez-Bellver and Neus Nualart and Neus Ib{\'a}{\~n}ez Cortina and Carles Burguera and Hilari {\'A}lvarez and Jordi L{\'o}pez-Pujol},
  year={2019}
}
  • Carlos Gómez-Bellver, Neus Nualart, +3 authors Jordi López-Pujol
  • Published 2019
  • DOI:10.2436/20.1502.01.2