• Business
  • Published 2016

Nový přístup k analýze podnikatelského prostředí.

@inproceedings{Blaek2016NovPK,
  title={Nov{\'y} př{\'i}stup k anal{\'y}ze podnikatelsk{\'e}ho prostřed{\'i}.},
  author={Ladislav Bla{\vz}ek},
  year={2016}
}
Clanek se týka využiti stakeholderskeho přistupu k analýze podnikatelskeho prostředi. Podnik je vniman jako množina vztahů mezi vlastniky, zaměstnanci, zakazniky, dodavateli, věřiteli a statem. Prezentovaný model je porovnavan s tradicnimi metodami.