Corpus ID: 81544983

Nota sobre el género Ferula (Umbelliferae) en Andalucía

@inproceedings{Martnez1986NotaSE,
  title={Nota sobre el g{\'e}nero Ferula (Umbelliferae) en Andaluc{\'i}a},
  author={Abelardo E. Aparicio Mart{\'i}nez and F. J. Mart{\'i}n},
  year={1986}
}
espanolSe efectua un estudio comparativo entre Ferula communie L. subsp. communie y Ferula tingitana L. en base a caracteres carpologicos, cariologicos y a las plantulas. EnglishA comparative carpological, caryological and plantule anatomy study between Ferula communis L. subsp. communis and Ferula tingitana L. is made 
1 Citations

References

Ronda, El Tajo, 28
  • 9 I.1978, Silvestre E Martín (SEU) 2. CADIZ: Villaluenga del Rosario, 30.V1.1983, Aparicio (SEVF) 3. HUELVA: Alajar-Fuenteheridos, 8.11.1979, Rivera