Nivo ile yapılan bir kotlu plan ve topoğrafik harita

@inproceedings{Tokmanolu1971NivoIY,
  title={Nivo ile yapılan bir kotlu plan ve topoğrafik harita},
  author={Tahsin Tokmanoğlu},
  year={1971}
}