Nierówności na rynku pracy w Polsce

@inproceedings{Ostoj2004NierwnociNR,
  title={Nier{\'o}wności na rynku pracy w Polsce},
  author={Izabela Ostoj},
  year={2004}
}