Nieliniowy rezonans mechaniczny w modelach matematycznych maszyny synchronicznej

@inproceedings{Kiewrel2000NieliniowyRM,
  title={Nieliniowy rezonans mechaniczny w modelach matematycznych maszyny synchronicznej},
  author={A. Kiewrel},
  year={2000}
}