Niektóre komunalne aspekty rozwoju small businessu w gminach województwa jeleniogórskiego

@inproceedings{Zapart1992NiektreKA,
  title={Niekt{\'o}re komunalne aspekty rozwoju small businessu w gminach wojew{\'o}dztwa jeleniog{\'o}rskiego},
  author={Jerzy Zapart},
  year={1992}
}