New diagnostic criteria for multiple sclerosis.

Uvod Multipla skleroza (MS) je upalna demijelinizacijska bolest središnjeg živčanog sustava (SŽS) koja se javlja u mladih odraslih. Najčešće je egzacerbacijsko-remitirajućeg tijeka, a prve manifestacije su najčešće vezane za poremećaj osjeta (40%), vida (35%), rjeđe za motorne ispade (21%) i sindrome vezane uz leziju kralježničke moždine (16%), te malog… (More)