Neurochemical Aspects of Porphyria

Abstract

Samevattend, kan AMC du be kou word as 'n uitgebreide kongenitale simmetriese gewrigsaandoening wat die eindresultaat van meer as een patologie e proses verteenwoordig. Baie gevalle wat egter as AMC gerapporteer is, het feitlik net een of twee gewrigte met fieksiedeformiteite gehad, en stem nie ooreen met die kenmerkende kliniese beeld wat oorspronklik deur… (More)

Topics

4 Figures and Tables

Slides referencing similar topics