Neden-sonuç çizgelerinden test girişlerinin oluşturulması

@inproceedings{Kavzak2016NedensonuT,
  title={Neden-sonuç çizgelerinden test girişlerinin oluşturulması},
  author={Deniz Kavzak and Tolga Ayav and Fevzi Belli},
  year={2016}
}

Similar Papers