Nebezpečné chemické látky a směsi v České republice

@inproceedings{Blkov2017NebezpenCL,
 title={Nebezpe{\vc}n{\'e} chemick{\'e} l{\'a}tky a směsi v {\vC}esk{\'e} republice},
 author={Kateřina B{\'i}lkov{\'a}},
 year={2017}
}
The theoretical part of the bachelor thesis briefly summarizes the problematics of hazardous chemical substances, which are contain in a range of legal rule. It describes basic categorization of hazardous chemical substances and it contains brief information about chemical warfare agents. The theoretical part also includes labelling of hazardous chemical substances and their labelling during the road and railway transport. This thesis is also concerned with information systems, which provide us… CONTINUE READING

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-10 OF 27 REFERENCES

MIKA a Kateřina ŠEBKOVÁ. Nebezpečné chemické látky a směsi

 • LACINA, Petr, J Otakar
 • 2013
Highly Influential
10 Excerpts

Technologie chemických látek a jejich použití

 • KIZLINK, Juraj
 • VUTIUM,
 • 2011
Highly Influential
4 Excerpts

Bezpečnostní list: Chlorovodík

 • HYNOUŠ, Martin
 • GHC Invest, s.r.o.,
 • 2010
Highly Influential
5 Excerpts

BALOG a Zneděk HANUŠKA. Nebezpečné látky II. 2. aktualizované vydání. Frýdek-Místek: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě

 • ŠENOVSKÝ, Michail, Karol
 • 2007
Highly Influential
9 Excerpts

BRÁDKA a Markéta BLÁHOVÁ. Nebezpečné chemické látky a ochrana proti nim

 • STŘEDA, Ladislav, Stanislav
 • 2006
Highly Influential
10 Excerpts

Nebezpečné látky I. 2. rozšířené vydání. Frýdek - Místek: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě

 • BARTLOVÁ, Ivana
 • 2005
Highly Influential
10 Excerpts

PEŠÁK. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II: Analýza rizik a připravenost na průmyslové havárie. 1. Frýdek-Místek: Srružení požárního a bezpečnostního inženýrství

 • BÁRTLOVÁ, Ivana a Miloš
 • 2003
Highly Influential
10 Excerpts

Prevence a připravenost na závažné havárie

 • BÁRTLOVÁ, Ivana
 • 2008
Highly Influential
3 Excerpts

Vojenská toxikologie. 1. vydání

 • PATOČKA, Jan
 • Praha: Grada Publishing a.s.,
 • 2004
Highly Influential
4 Excerpts

Statistická ročenka 2016

 • ŽŮRKOVÁ, Klára
 • Praha: MV-generální ředitelství HZS ČR,
 • 2017
2 Excerpts