Nealkoholna Masna Bolest Jetre

@inproceedings{Bukmir2016NealkoholnaMB,
  title={Nealkoholna Masna Bolest Jetre},
  author={Leonardo Bukmir and H Smokrovi{\'c} and Ines Dimini{\'c}-Lisica and Aleksandar Ljubotina and Branka Popovi{\'c}},
  year={2016}
}
Paralelno s porastom prevalencije pretilosti i metaboličkog sindroma nealkoholna masna bolest jetre NAFLD (engl. NonAlcoholic Fatty Liver Disease) sve se više prepoznaje kao najčešća bolest jetre odraslih i djece. Unatoč sve većoj prevalenciji, NAFLD ostaje uglavnom nedijagnosticiran i netretiran u rutinskoj medicinskoj praksi. Većina bolesnika s NAFLD-om nema nikakvih simptoma, dok samo rijetki navode nelagodu u gornjem desnom kvadrantu abdomena ili pojačani umor. Dijagnoza se najčešće… CONTINUE READING