• Physics
  • Published 2009

Naturalne i syntetyczne tlenki żelaza jako adsorbenty pierwiastków śladowych w glebach

@inproceedings{DbrowskaNaskrt2009NaturalneIS,
  title={Naturalne i syntetyczne tlenki żelaza jako adsorbenty pierwiastk{\'o}w śladowych w glebach},
  author={H. Dąbrowska-Naskręt},
  year={2009}
}