Nationell utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom 2014 : indikatorer och underlag för bedömningar

@inproceedings{Fastbom2014NationellU,
  title={Nationell utv{\"a}rdering – v{\aa}rd och omsorg vid demenssjukdom 2014 : indikatorer och underlag f{\"o}r bed{\"o}mningar},
  author={Johan Fastbom},
  year={2014}
}
Nationell utvardering – vard och omsorg vid demenssjukdom 2014 : indikatorer och underlag for bedomningar