Nasal manifestations of systemic dieseases.

Abstract

Otolaryngol Pol 2009; 63 (3): 228-235 ©by Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi Otrzymano/Received: 25.03.2009 Zaakceptowano do druku/Accepted: 05.04.2009 Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery University of South Florida Tampa, Florida USA Konfl ikt interesu/Confl icts of interest: Autor pracy nie zgłasza konfl iktu interesów. Adres do korespondencji/ Address for correspondence: imię i nazwisko: Thomas V. McCaffrey adres pocztowy: Departament of Otolaryngology, Head and Neck Surgery University of South Florida Tampa, Florida USA e-mail thomas.mccaffrey@moffi tt.org

DOI: 10.1016/S0030-6657(09)70113-1

Cite this paper

@article{Mccaffrey2009NasalMO, title={Nasal manifestations of systemic dieseases.}, author={Thomas Mccaffrey}, journal={Otolaryngologia polska = The Polish otolaryngology}, year={2009}, volume={63 3}, pages={228-35} }