Najstarsze maryjne święto i magiczne ziela

@inproceedings{LiberskaLuczak2010NajstarszeM,
  title={Najstarsze maryjne święto i magiczne ziela},
  author={J. Liberska-Luczak},
  year={2010}
}