• Art, Mathematics
  • Published 2005

Naar een nieuw beschavingsoffensief : Over het begrip ‘vrijheid’ in het pedagogisch denken.

@inproceedings{Praamsma2005NaarEN,
  title={Naar een nieuw beschavingsoffensief : Over het begrip ‘vrijheid’ in het pedagogisch denken.},
  author={Jan Marten Praamsma},
  year={2005}
}
Het thema "vrijheid, een vervloekte zegen" lijkt pedagogen op het lijf geschreven. Zo lang als de pedagogiek bestaat worstelt ze met de spanning tussen grenzen stellen en vrijheid bieden. In de samenleving van vandaag lijkt de vrijheid een probleem geworden. De politiek wijst dan al snel naar opvoeders en pedagogen: zij moeten kinderen weer leren waar de grenzen liggen. Zij moeten kinderen normen en waarden bijbrengen, nieuwe deugdzaamheid, om de vrijheid in te dammen en uitwassen te voorkomen… CONTINUE READING