Načrtovanje manipulatorja za zlaganje paketov

@inproceedings{Cerovek2016NartovanjeMZ,
  title={Na{\vc}rtovanje manipulatorja za zlaganje paketov},
  author={Mitja Cerov{\vs}ek},
  year={2016}
}
V okviru diplomske naloge bo nacrtovan manipulator, oz. transportna naprava, ki bo delovala kot samostojni element za predpripravo paketov, katere zatem robot s prijemalom zloži na euro paleto. Zaradi velike zmogljivosti paketov, ki prihajajo iz polnilnega stroja po transportnih trakovih, eden za drugim, bo naprava robotu zložila poljubno stevilo paketov eden na drugega. Del manipulatorja je tudi transport paketov, brez katerega naprava nebi delovala. Pri nacrtovanju smo uporabili najboljse… CONTINUE READING

Similar Papers