NUTEK’s Competence Center ISIS Information Systems for Industrial Control and Supervision

Abstract

ISIS är ett centrum med nio industripartners och sex forskningsgrupper, med inriktning mot industriella styroch övervakningsproblem, och med syfte att använda och utveckla verktyg b̊ade fr̊an datavetenskap och reglerteknik. De största utmaningarna för ett kompetenscentrum är att h̊alla en bra balans mellan vetenskaplig production och industriellt relevans… (More)

Topics

1 Figure or Table

Slides referencing similar topics