Některé aspekty inkluzivního vzdělávání v podmínkáchprimárního školství

@inproceedings{Bartoov2010NkterAI,
  title={Někter{\'e} aspekty inkluzivn{\'i}ho vzděl{\'a}v{\'a}n{\'i} v podm{\'i}nk{\'a}chprim{\'a}rn{\'i}ho {\vs}kolstv{\'i}},
  author={Miroslava Bartoňov{\'a}},
  year={2010}
}
Kapitola prezentuje některe z aspektů inkluzivniho vzdělavani v podminkach Ceske republiky. Dale se zaměřuje na strucnou charakteristiku inkluze ve světle výzkumných setřeni. Užeji popisuje výsledky výzkumneho projektu realizovaneho na zakladnich skolach v ramci okresu Brno – venkov. 

Similar Papers

Loading similar papers…