• Psychology
  • Published 2017

Når far stalker mor: hvordan børn påvirkes af stalking

@inproceedings{Olsen2017NrFS,
  title={N{\aa}r far stalker mor: hvordan b{\o}rn p{\aa}virkes af stalking},
  author={Annemarie Olsen and L. Vansg{\aa}rd and Ask Elklit},
  year={2017}
}