Några opublicerade porträttminiatyrer ur Zorns samlingar

@inproceedings{Forssman1950NgraOP,
  title={N{\aa}gra opublicerade portr{\"a}ttminiatyrer ur Zorns samlingar},
  author={Erik Forssman},
  year={1950}
}