Några juridiska och strategiska aspekter på merchandising

@inproceedings{Malmborg2003NgraJO,
  title={N{\aa}gra juridiska och strategiska aspekter p{\aa} merchandising},
  author={{\AA}sa Malmborg},
  year={2003}
}
Merchandising ar en marknadsforingsform av immateriella rattigheter, dar den ursprungliga rattigheten anvands till annat an den ursprungliga t.ex. att salja varor med en kand figur pa. Den engelska betydelsen av ordet ''mer-chandising'' sammanfattar begreppet bra. Merchandising kan betyda handel med varor men ocksa marknadsforing av dem. Trots den stora mangd mer-chandi-singprodukter, som finns pa marknaden, finns det inte mycket skrivet pa svenska om feno-menet. Syftet med det har… CONTINUE READING