• Business
  • Published 2014

Návrh marketingové komunikace vinařské oblasti

@inproceedings{Vavinov2014NvrhMK,
  title={N{\'a}vrh marketingov{\'e} komunikace vinařsk{\'e} oblasti},
  author={Veronika Vavřinov{\'a}},
  year={2014}
}
Bakalařska prace se věnuje problematice komunikacnich nastrojů vinařske oblasti Slovacka, přesněji města Dubňany. Teoreticka cast pojednava o marketingu a snim souvisejicich procesech, popisuje jednotlive prvky komunikacniho mixu a dale se podrobněji věnuje marketingove komunikaci. Dalsi cast je věnovana podrobne charakteristice města, jeho minulosti i soucasnosti. Cilem prakticke casti bylo ziskat informace o tom, jak lide ve městě vnimaji aktivity a ziskat tak potřebne informace k analýze… CONTINUE READING