Návrh badatelských aktivit pro děti předškolního věku

@inproceedings{Mlkov2016NvrhBA,
 title={N{\'a}vrh badatelsk{\'y}ch aktivit pro děti před{\vs}koln{\'i}ho věku},
 author={Lucie Ml{\vc}{\'a}kov{\'a}},
 year={2016}
}
This Bachelor thesis is an application one. The main goal is a creation of research activities for preschool children. There are specified resources from children's preconcepts area, science education and research-oriented teaching in theoretical part. A research activities program for preschool children is worked out in practical part. The program was realized in nursery school and was analyzed on the basis of self-reflection, kindergarten teacher's and children's reflection. 

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-10 OF 16 REFERENCES

Badatelské činnosti dětí v mateřské škole

JUSKOVÁ, Eva
 • Praha: Metodicko-pedagogické centrum,
 • 2015

KRUPOVÁ. Vědci v mateřské škole: aktivity pro malé badatele

ROCHOVSKÁ, Ivana a Dagmar
 • Přeložil Michaela ŠKULTÉTY. Praha: Portál,
 • 2015
VIEW 1 EXCERPT

Badatelé.cz: průvodce pro učitele badatelsky orientovaným vyučováním

VOTÁPKOVÁ, Dana, ed
 • Praha: Sdružení Tereza,
 • 2013

Pedagogická psychologie

MAREŠ, Jiří
 • Praha: Portál,
 • 2013

Malý vědec: experimenty, které můžete provádět i doma

SENĆANSKI, Tomislav
 • Ilustroval Miroljub "Brada" MILUTINOVIĆ. Brno: Edika,
 • 2012
VIEW 1 EXCERPT