• Computer Science
  • Published 2009

Návrh a konstrukce rámu a řízení motokáry

@inproceedings{atn2009NvrhAK,
  title={N{\'a}vrh a konstrukce r{\'a}mu a ř{\'i}zen{\'i} motok{\'a}ry},
  author={V{\'i}t {\vS}atn{\'y}},
  year={2009}
}