• Engineering
  • Published 2012

Nástroj pro výkonnostní testování webových služeb

@inproceedings{Viterna2012NstrojPV,
  title={N{\'a}stroj pro v{\'y}konnostn{\'i} testov{\'a}n{\'i} webov{\'y}ch slu{\vz}eb},
  author={David Viterna},
  year={2012}
}
V bakalařske praci se zabývam problematikou performance testů webových serverů, porovnanim dostupných, volně použitelných nastrojů, navrhem vlastniho řeseni problemu, jeji analýzou a naslednou implementaci. Výsledný program je naprogramovan v jazyce Java a použiva jednoduche graficke uživatelske prostředi pro snadnou a rychlou orientaci s možnosti zobrazeni výsledných dat v grafu. Aplikace umožňuje uživateli otestovat vybraný webový server pomoci nastavitelneho poctu připojeni virtualnich… CONTINUE READING