Náročná situace asistenta pedagoga v prostředí školy

@inproceedings{Gulov2012NronSA,
  title={N{\'a}ro{\vc}n{\'a} situace asistenta pedagoga v prostřed{\'i} {\vs}koly},
  author={Lenka Gulov{\'a}},
  year={2012}
}
Kapitola se zabýva momentalni narocnou situaci asistenta pedagoga ve skolnim prostředi, oblastmi jeho připravy a vzdělavani, spoluprace s dalsimi pedagogickými pracovniky, zejmena s ucitelem. Analýza výzkumu otvirala řadu otazek, jejichž zodpovězeni by mohlo vest k efektivnějsi praci těchto pedagogů. Tema výzkumu je výrazně provazano s tematem inkluze a aktivizace socialně znevýhodněných skupin. Výzkumne setřeni se pohybovalo v urovni otevřeneho kodovani a přineslo kategorie, s kterými lze dale… CONTINUE READING

Similar Papers

Loading similar papers…