Mycobacterium Brumae Extract Fractions with Potential Immunotherapeutic Activity for Bladder Cancer

  • Orijinal Makale, Zeliha Ertürk, +4 authors Mesane Kanseri
  • Published 2017

Abstract

Amaç: Lokal ve sistemik yan etkilerine rağmen, yüksek riskli kasa invaziv olmayan mesane kanserinde (KİOMK) Bacillus Calmette-Guérin (BCG) uygulanması altın standart tedavidir. Biz mesane kanseri tedavisi için canlı suşlar yerine daha az toksik ve daha güçlü terapötik ajanlar geliştirmeyi hedefledik. Gereç ve Yöntem: İmmünostimülan ve sitotoksik… (More)

Topics

3 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Makale2017MycobacteriumBE, title={Mycobacterium Brumae Extract Fractions with Potential Immunotherapeutic Activity for Bladder Cancer}, author={Orijinal Makale and Zeliha Ert{\"u}rk and Esra B{\"u}ber and Haluk A. {\"O}zen and Bekir Salih and N. Leyla Açan and Mesane Kanseri}, year={2017} }