Mutations spectrum in hereditary disorders predisposing to occurrence of intestine polyposis in Poland

Abstract

Mutations spectrum in hereditary disorders predisposing to occurrence of intestine polyposis in Poland Andrzej Plawski, Paweł Boruń, Tomasz Banasiewicz, Jacek Paszkowski, Agnieszka Stembalska, Maria Sąsiadek, Monika Siołek, Beata Kozak Klonowska, Izabela Brozek, Janusz Limon, Dorota Nowakowska, Grzegorz Kurzawski, Tomasz Byrski, Tomasz Gach, Diana… (More)

Topics

Cite this paper

@inproceedings{Plawski2012MutationsSI, title={Mutations spectrum in hereditary disorders predisposing to occurrence of intestine polyposis in Poland}, author={Andrzej Plawski and Paweł Boruń and Tomasz Banasiewicz and Jacek Paszkowski and Agnieszka Stembalska and Maria Malgorzata Sasiadek and Monika Siołek and Beata Kozak - Klonowska and Izabela Brożek and Janusz Limon and Dorota Nowakowska and Grzegorz Kurzawski and Tomasz Byrski and Tomasz Gach and Diana Hodorowicz-Zaniewska and Anna Bartkowiak and Ryszad Slomski and Elżbieta Czkwianianc and Krzysztof Linke and Ewa Anna Grzybowska and Arleta Lącka-Wojciechowska and Marek Szwiec and Sabina Więcek and Alicja Żabka and Agnieszka Synowiec and Anna Jakubiuk-Tomaszuk and Robert Skalski and Jan Lubiński and Piotr Krokowicz and Paweł Blecharz and Mikołaj Teisseyre and Michal Drews and Wojciech Cichy}, year={2012} }