• Published 2015

Musik och lärande i barnets värld

@inproceedings{Houmann2015MusikOL,
  title={Musik och l{\"a}rande i barnets v{\"a}rld},
  author={Anna Houmann and Ylva Hofvander Trulsson},
  year={2015}
}