[Multiple plasmacytoma of the upper respiratory tract].

Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Litvakovskaia1969MultiplePO, title={[Multiple plasmacytoma of the upper respiratory tract].}, author={G A Litvakovskaia}, journal={Zhurnal ushnykh, nosovykh i gorlovykh boleznei = The journal of otology, rhinology, and laryngologie [sic]}, year={1969}, volume={29 5}, pages={109-12} }