Multipl Skleroz Patogenezinde B Hücrelerinin Rolü ve B Hücre Karşıtı Monoklonal Antikor Tedavileri

@inproceedings{Tzn2011MultiplSP,
  title={Multipl Skleroz Patogenezinde B H{\"u}crelerinin Rol{\"u} ve B H{\"u}cre Karşıtı Monoklonal Antikor Tedavileri},
  author={Erdem T{\"u}z{\"u}n},
  year={2011}
}

B Cell Immunophenotyping and Expression Analysis of B Cell Specific Molecules of Patients with Benign Multiple Sclerosis

Periferik B hucrelerinin immunofenotiplemesi akim sitometrisi ile degerlendirildi gosteren molekullerin MS hastaliginda prognostik biyobelirtec olarak rol oynamasi da mumkundur.

Expression Levels of Inflammasome Complexes in Experimental Autoimmune Myasthenia Gravis Mouse Model (EAMG)

Deney ve kontrol (complete Freund’s adjuvant-CFA) immunize grubunda CASP1, IL-1β, NLRP3, P2X7R ve AKT1 gen ekspresyonu seviyeleri qRT-PCR ile incelendi, arasinda ise korelasyon saptanmamistir.