Muligheter og problemer i liaisonpsykiatrisk arbeid

@inproceedings{Larsen1984MuligheterOP,
  title={Muligheter og problemer i liaisonpsykiatrisk arbeid},
  author={Flemming Moeller Larsen},
  year={1984}
}
Forfatteren er ass. overlege ved Ulleval sykehus, avd. 6B, og har siden 1973 hovedsakelig arbeidet sorn liaison-psykiater ved tre forskjellige sykehus.Konsultasjons- og liaison-psykiatrisk arbeid har tradisjonelt haft en noe varierende prestisje innen vart fag. Det er irnidlertid rirnelig a fro at denne type psykiatrisk arbeid vil fa et okende ornfang i tiden fremover.I artikkelen presenteres erfaringer og rneninger om liaison-psykiatrisk arbeid i for-hold ti1 sornatiske sykehusavdelinger… CONTINUE READING

Similar Papers